Officiële verdeler Autronica Fire & Security

Telefoon

+32 9 340 40 70

Openingsuren

Ma - Vr 08:00 - 17:00

SelfVerify®

Unieke zelftest functie

  • Dagelijks op de achtergrond
  • Gekalibreerd testsignaal
  • Besparing op materiaalkost
  • Besparing op arbeidskosten
  • Op alle detectoren, handmelders en I/O-modules
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Maximale bedrijfszekerheid
  • FM-gecertificeerd

Lage onderhoudskosten en maximale bedrijfszekerheid

In 1999 lanceerde Autronica hun unieke zelftest functie genaamd SelfVerify®.

Autronica vindt haar oorsprong in de maritieme sector alsook de POG-sector (petroleum, oil, gas). Cruiseschepen, olietankers, olieboorplatformen, windmolenparken op zee en gasterminals zijn dus dagelijkse kost voor de Noorse fabrikant. De grootste uitdaging binnen deze sectoren blijkt keer op keer het periodiek onderhoud te zijn en alle kosten die ermee gepaard gaan. Een periodiek onderhoud op het branddetectiesysteem van een olieboorplatform, bijvoorbeeld, vraagt de nodige kwalificaties en attesten, vereist al snel een helikopter of transportboot om ter plaatse te kunnen gaan en het materiaal moet steeds preventief vervangen worden vanwege de ruwe omstandigheden waarin het zich bevindt (zout, temperaturen, wind, vervuiling).

Om dit probleem aan te pakken, ontwikkelden ze SelfVerify®. Elke dag wordt er vanuit de brandmeldcentrale een testsignaal op de lust gestuurd. Dit signaal wordt gelijkgesteld aan échte rook en dient dus als vervanging van testgas of -rook die normaal met een teststok door een technieker zou worden ingespoten. Het testsignaal is ook gekalibreerd; elke component op de lus wordt onderhevig aan dezelfde voorwaarden getest. Binnen een bepaalde tijd moet de component boven een bepaald alarmniveau kunnen gebracht worden. Bij manueel onderhoud kan de technieker zoveel testgas inspuiten als hij zelf wil en kan een verouderde, vervuilde detector alsnog in alarm gebracht worden (weliswaar niet binnen de gewenste tijd). De zelftest controleert of alle elektronica binnen de detector nog werkende is, of de detector vervuild is en of de detector nog adequaat detecteert en alarm geeft.

Op lange termijn vertaalt SelfVerify® zich dus in een aanzienlijke kostenbesparing wat betreft onderhoud. Niet elke detector en/of component van de installatie moet individueel getest worden, en een standaardomwisseling volgens de NBN-S21-100 norm is niet meer vereist. Door SelfVerify® beschouwen wij onze detectoren als dagelijks gereviseerd en ben je steeds zeker van een goed werkende branddetectie installatie.