Vlamdetectie

Vlamdetectoren detecteren straling van branden, door detectie op basis van UV-straling, IR-straling of een combinatie van beide, en ze detecteren en reageren op bestralingen om verdere schade te voorkomen. Ze zijn met name geschikt voor de algemene bescherming van grote open gebieden waar brand zich naar verwachting zeer snel zal verspreiden.

De vlammenmelders van Autronica zijn oplossingen voor toepassingen waarbij het risico voor het personeel groot is en waarbij brand kan leiden tot een groot verlies van apparatuur. Onze producten zijn niet alleen van belang voor de veiligheid van het leven, maar hebben ook bewezen dat ze de totale eigendomskosten tot een minimum beperken en tegelijkertijd valse alarmen tot een minimum beperken.

Autroflame biedt door middel van multi-spectrum infrarood vlamdetectie een oplossing voor brand door koolwaterstoffen (methaan, ethaan, propaan, butaan, octaan...) Daarbovenop biedt de detector het grootste bereik en de hoogste immuniteit voor valse alarmen evenals kortere reactietijden.