Visualisatie

Autromaster is een geïntegreerd beheersysteem dat een overzicht geeft op het gehele branddetectiesysteem.

Het geeft inzicht in de situatie voor of tijdens brand door het gebruik van kleurencodes. Autromaster is gebruiksvriendelijk doordat functies gecentraliseerd worden en de grafische weergave van de user-interface en alle data op maat gemaakt wordt. Dit zorgt ervoor dat de onderhoudsroutines en dagelijkse bediening van het branddetectiesysteem vergemakkelijkt wordt. Daarnaast geeft Autromaster informatie weer over de status van ieder punt op de detectielus. Bovendien kan men met Autromaster alle detectiezones activeren of deactiveren. Het systeem logt ook automatisch alle incidenten.