Fysische fenomenen brand en bijhorende detectie

24 november 2020 in Algemeen

1. Pyrolysegassen en rook

Het vrijkomen van pyrolysegassen is het eerste verschijnsel van brand.
Met onze aspiratiedetectie detecteren we dit fysisch fenomeen.
De aspiratiedetector analyseert de luchtmonsters in de laserkamer.

Ontdek onze aspiratiedetector

2. Vrijkomen rook

Het vrijkomen van rook wordt gedetecteerd door onze optische rookmelder. Onze optische rookmelder werkt via de verstrooiing van licht. De optische detector bestaat uit een fotodiode en een lichtbron, die schuin tegenover elkaar staan. Bij rook weerkaatst het licht uit de lichtbron op de rookdeeltjes en valt er meer licht op de fotodiode waardoor de detector in alarm gaat.

Ontdek onze optische rookdetectoren

3. Vrijkomen temperatuur

Het vrijkomen van temperatuur kunnen we detecteren via de thermovelocimetrische rookmelder. De thermovelocimetrische rookmelder detecteert veranderingen in de temperatuur. 
Een thermovelocimetrische detector, of warmtemelder, reageert wanneer de temperatuursensor in de melder een bepaalde temperatuur bereikt. De melder bestaat uit een thermistor (een elektrische weerstand die afhankelijk is van temperatuur). Naarmate de temperatuur stijgt, daalt de elektrische weerstand en gaat de detector boven een bepaald niveau in alarm. 

Ontdek onze thermische rookmelders

Het vrijkomen van temperatuur kunnen we ook detecteren via onze multicriteria detector. Deze detector detecteert zowel rook als warmte, dit door detectie van verandering in temperatuur gecombineerd met lichtverstrooiing. De multicriteria detector is dus een combinatie van de optische rookdetector en de thermische rookmelder.

Ontdek onze multicriteriadetectoren

4. Vrijkomen straling (IR en UV)

Het vrijkomen van straling wordt gedetecteerd door onze vlamdetector. De vlamdetector reageert op de UV en IR straling van vlammen.

Ontdek onze vlamdetectoren

5. Menselijke waarneming

Bij het zien, horen of ruiken van brand, kan iedere persoon actie ondernemen met een handbrandmelder. Het breken van het veiligheidsglas zorgt voor een alarmmelding naar de brandmeldinstallatie.

Ontdek onze handbrandmelders