Aspiratiedetectie

Aspiratiedetectoren zijn geschikt in gebieden waar vroegtijdige detectie nodig is en in bijzonder stoffige, vochtige ruimtes of cleanrooms.

In een aspiratiesysteem worden luchtmonsters genomen uit de bewaakte ruimte via een pijpleiding naar een gecentraliseerde detectie-eenheid. De leidingen zijn geperforeerd met gaten die de detectiepunten vormen.

Afzuigdetectoren werken door luchtmonsters te nemen via een netwerk van buizen, de lucht wordt door een stoffilter geleid naar een detectiekamer waar de lucht wordt geanalyseerd op rooksporen. De detectoren zijn in staat om kleine hoeveelheden rook te detecteren die in de beginfase van een smeulende brand ontstaan, waardoor een zo vroeg mogelijke waarschuwing voor een mogelijke brand wordt gegeven en tegelijkertijd echte rook wordt onderscheiden van stof en vervuilende stoffen, waardoor ongewenste alarmen tot een minimum worden beperkt.

Elke detector is "trainbaar" voor de specifieke omgeving waarin hij is geïnstalleerd.

Typische toepassingen zijn onder andere laboratoria, grote open ruimtes, corrosieve omgevingen, archieven/historische gebouwen en industriële gebieden.