Officiële verdeler Autronica Fire & Security

Telefoon

+32 9 340 40 70

Openingsuren

Ma - Vr 08:00 - 17:00

Brandveiligheidschecklist

Brandpreventie

• Zijn alle brandpreventiemiddelen aanwezig, zoals brandblussers, blusdekens, branddetectie, etc.?
• Worden deze middelen regelmatig gecontroleerd en onderhouden?
• Wordt er regelmatig schoongemaakt om brandbare stoffen te verwijderen?

Elektrische installaties

• Worden alle elektrische installaties en bekabeling regelmatig geïnspecteerd?
• Wordt er veilig omgegaan met elektrische apparatuur?
• Wordt er gewerkt volgens de geldende elektrische veiligheidsnormen?

Brandmeldsysteem

• Zijn er voldoende rookdetectoren en sirenes geïnstalleerd?
• Wordt de branddetectie regelmatig getest en onderhouden?
• Is het brandmeldsysteem verbonden met een centrale meldkamer?
• Is het personeel getraind om correct te reageren op een brandalarm?

Evacuatieplan

• Is er een duidelijk evacuatieplan?
• Zijn alle medewerkers op de hoogte van het evacuatieplan en de bijbehorende procedures?
• Wordt het evacuatieplan regelmatig geoefend?
• Zijn er voldoende nooduitgangen en zijn deze duidelijk gemarkeerd?

Training

• Worden alle medewerkers regelmatig getraind in brandveiligheid en brandbestrijding?
• Zijn er medewerkers aangewezen als brandveiligheidscoördinatoren?
• Wordt er regelmatig aandacht besteed aan het bewustzijn van brandgevaar?

Brandbestrijdingsmiddelen

• Zijn alle brandblussers goed zichtbaar en bereikbaar?
• Worden de brandblussers regelmatig gecontroleerd en onderhouden?
• Zijn er voldoende brandblussers aanwezig en zijn deze geschikt voor de brandrisico’s?

Communicatie

• Zijn er procedures voor het melden van noodsituaties aan alle medewerkers?
• Zijn er communicatiemiddelen aanwezig om snel te kunnen communiceren tijdens een noodsituatie?
• Zijn de contactgegevens van de hulpdiensten duidelijk zichtbaar?

Ventilatiesysteem

• Zijn de ventilatiesystemen regelmatig gereinigd en onderhouden?
• Wordt er voldoende geventileerd om de verspreiding van rook en giftige dampen bij een brand te minimaliseren?

Brandbestendige materialen

• Zijn er brandbestendige materialen gebruikt bij de bouw en inrichting van het pand?
• Worden eventuele brandbare materialen op afstand gehouden van de andere materialen?

Risicoanalyse

• Is er een risicoanalyse uitgevoerd om de brandrisico’s van het bedrijf te identificeren?
• Zijn er maatregelen genomen om deze risico’s te minimaliseren?

Onderhoud

• Worden alle apparatuur en machines regelmatig geïnspecteerd en onderhouden om defecten of storingen te verhelpen die brandgevaar kunnen veroorzaken?

Brandveilige opslag

• Worden brandbare materialen op de juiste wijze opgeslagen, bijvoorbeeld in brandveilige kasten of opslagruimten?
• Zijn er duidelijke procedures en richtlijnen voor het opslaan van brandbare stoffen?

Externe risico’s

• Zijn er externe risico’s die de brandveiligheid kunnen beïnvloeden, zoals nabijgelegen brandbare gebouwen, opslagplaatsen of infrastructuur?
• Zijn er maatregelen genomen om deze risico’s te minimaliseren?

Noodstroomvoorzieningen

• Zijn de essentiële systemen redundant geplaatst om ze te laten functioneren tijdens een stroomstoring?

Externe samenwerking

• Is er een samenwerking met de lokale brandweer om adviezen te kunnen overleggen?